Het platform voor kerkelijk werkers


Voor wie?

Deze site is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij kerkelijk werk: kringleiders, jeugdleiders, mensen die betrokken zijn bij pastoraat en kinderwerkers, kerkenraadsleden, voorgangers en oudsten.  

 

Doel

Het doel van deze site is het informeren over uitgaven die betrekking hebben op kerkelijk werk, en het organiseren van symposia voor iedereen die betrokken is bij kerkelijk werk. Hierbij werken wij nauw samen met diverse kerken en instellingen.

 

Betrokken organisaties

Werkenindekerk.nl is een initiatief van uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief. Bij het ontwikkelen van de handboeken en het organiseren van de symposia werkt zij samen met verschillende organisaties: